آرشیو تگ: روسری ابریشمی

روسری ابریشمی

یک روسری ابریشمی چه کاربردهایی دارد؟

معمولاً همه از روسری‌های ابریشم برای حجاب یا به عنوان شال گردن استفاده می‌کنند. اما یک روسری ابریشمی در دنیای لباس به عنوان یک مکمل یا زینت نیز استفاده می‌شود. از روسری ابریشمی می‌توانید به شکل‌های مختلف در پوشش استفاده کنید. اگر کمی خلاق…