آرشیو تگ: ریشه ضرب المثل های فارسی

ریشه ضرب المثل های فارسی

ریشه ضرب المثل آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب

"آب که از سر گذشت، چه یک ذرع چه صد ذرع ـ چه یک نی چه صد نی" یا "آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب" کنایه از زمانی است که کار خراب می شود و آنچه که نباید بشود شد دیگر زیاد و کمش فرقی نمی کند. در زمانهای گذشته در جیحون سرمای سختی بود،…

ریشه ضرب المثل آبشان از یک جوی نمی رود

آبشان از یک جوی نمی رود، هرگاه میان دو یا چند تن در انجام کاری توافق و سازگاری وجود نداشته باشداز این عبارت برای نشان دادن رابطه ی آنان استفاده می شود. در گذشته آب گیری و آب یاری مزارع و باغات جنبه حیاتی داشت این وضعیت بسیار شدیدتر بود و…