آرشیو تگ: زنان افغان

زنان افغان

گزارشی تصویری از سرزمین بیوه ها در افغانستان

آنچه بیش از همه از جنگهای سالهای طولانی افغانستان برجای مانده است زنان بیوه ایست که همسرانشان را در درگیریهای داخلی از دست داده اند. در افغانستان زنان بعد از ازدواج کاملا تحت تاثیر خانواده شوهر قرار می‌گیرند و چنانچه همسرشان فوت کند مانند…