آرشیو تگ: زنان قاجار

زنان قاجار

زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس (قسمت پنجم)

در مطلب قبلی قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم و قسمت چهارم زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس، را خواندیم اکنون قسمت پنجم آن را ادامه می دهیم: پذیرایی اروپایی یک زن روستایی از «کلارا» «... حضور زنان انگلیسی در روستا، ناگهان همه را…
متن کامل ...

زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس (قسمت چهارم)

در مطلب قبلی قسمت اول، قسمت دوم و قسمت سوم زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس، را خواندیم اکنون قسمت چهارم آن را ادامه می دهیم: آرزوی سوار شدن بر دوچرخه «کلارا» «...کمتر زنی است که پا از شهر خود بیرون نهاده باشد و اگر چنین…
متن کامل ...

زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس (قسمت سوم)

در مطلب قبلی قسمت اول و قسمت دوم زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس، را خواندیم اکنون قسمت سوم آن را ادامه می دهیم: خوش‌ترین روزهای خانم کلارا با زنان ارمنی اصفهان «...هنگامی که دختران بسیار کوچک یعنی هشت یا نه ساله‌اند، نامزد…
متن کامل ...

زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس (قسمت دوم)

در مطلب قبلی قسمت اول زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس، را خواندیم اکنون قسمت دوم آن را ادامه می دهیم: روایت خانم انگلیسی از عروسی یک دختر زرتشتی «...زنان پارسی تا این اواخر تحصیل نکرده و غافل بودند. اکنون تحصیل برای آنان…
متن کامل ...

زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس (قسمت اول)

تنها شرط رفتن شاهزاده خانم به خانه کلارا «...روزی در حوالی غروب از من دعوت شد تا در یک مراسم عروسی که در همسایگی ما برگزار می‌گردید شرکت کنم. تمام مقدمات بسرعت فراهم آمده، قرار بود روز بعد، عروس به خانه شوهر برود. هنگامی که به مجلس رسیدم،…
متن کامل ...

زنان روزگار قاجار به روایت زنان فرنگی (قسمت دهم)

در مطالب قبلی قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم، قسمت چهارم، قسمت پنجم، قسمت ششم، قسمت هفتم، قسمت هشتم و قسمت نهم زنان روزگار قاجار به روایت زنان فرنگی را خواندیم اکنون قسمت دهم آن را ادامه می دهیم: بی‌بی‌ها هرگز طلاق نمی‌گیرند «ایزابلا برد…
متن کامل ...

بدری تندری، شاعر آزادیخواه عصر قاجار

بدری تندری (فانی)، زن شاعر و روشنفکر و مشروطه‌ خواه دوران قاجار بود. او سال ۱۲۸۵ در تهران به دنیا آمد و پدرش شیخ حسنعلی کاشفی معلومات قدیمی تازی و فارسی داشت و در جنبش مشروطه بسیار فعال بود. مادرش مریم هم خواهر آیت‌الله بهبهانی بود و در…
متن کامل ...

زنان روزگار قاجار به روایت زنان فرنگی (قسمت نهم)

در مطالب قبلی قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم، قسمت چهارم، قسمت پنجم، قسمت ششم، قسمت هفتم و قسمت هشتم زنان روزگار قاجار به روایت زنان فرنگی را خواندیم اکنون قسمت نهم آن را ادامه می دهیم: ورود «ایزابلا بیشوپ» به سرزمین لرستان «... در این…
متن کامل ...

زنان روزگار قاجار به روایت زنان فرنگی (قسمت هشتم)

در مطالب قبلی قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم، قسمت چهارم، قسمت پنجم، قسمت ششم و قسمت هفتم زنان روزگار قاجار به روایت زنان فرنگی را خواندیم اکنون قسمت هشتم آن را ادامه می دهیم: اتحاد میان دو طایفه با وجود «بی‌ بی» همسر اصلی خان «...تعداد…
متن کامل ...

زنان روزگار قاجار به روایت زنان فرنگی (قسمت هفتم)

در مطالب قبلی قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم، قسمت چهارم، قسمت پنجم و قسمت ششم زنان روزگار قاجار به روایت زنان فرنگی را خواندیم اکنون قسمت هفتم آن را ادامه می دهیم: روایت زن جهانگرد از شکل و شمایل زنان بختیاری «...بیشتر زنان بختیاری بلند…
متن کامل ...