آرشیو تگ: زهرا داوری

زهرا داوری

شعر کودکانه دوست قور قوری

گیک قورباغه در بیشه ای دور آواز می خواند هی قور و هی قور من کیف کردم از شعرهایش خواندم دو تا شعر زودی برایش یک دانه من قور یک دانه او قور با او شدم دوست در بیشه ی دور خوش حال و خندان هی شعر خواندیم با هم از آن روز ما دوست…