آرشیو تگ: زویا زاکاریان

زویا زاکاریان

ترانۀ بیادماندنی شب زده؛ سرودۀ زویا زاکاریان

عزیز بومی ای هم قبیله رو اسب غربت چه خوش نشستی تو این ولایت ای با اصالت تو مونده بودی تو هم شکستی تشنه و مومن به تشنه موندن غرور اسم دیار ما بود اون که سپردی به باد حسرت تمام دار و ندار ما بود کدوم خزون خوش آواز تو رو صدا کرد ای…
متن کامل ...