آرشیو تگ: ساموئل بکت

ساموئل بکت

داستان کوتاه بی همگی نوشته ساموئل بکت

برگردان: منوچهر بدیعی ویرانه‌ها پناهگاه راستین عاقبت به سوی آن بسا خطا برفته از یاد. همه‌سو بی‌پایانگی زمین آسمان یکی نه صدایی نه تکانی. صورت خاکستری دو آبی روشن پیکر کوچک دل طپان فقط راست قامت. تاریکی گرفته فرو افتاده گشاده چهار دیوار…