آرشیو تگ: سبزیکاری

سبزیکاری

چگونه در خانه سبزی‌کاری کنیم؟

عطیه نوری؛ روزنامه فرهیختگان محصولات کشاورزی که به صورت ارگانیک کشت شده‌اند، علاوه‌بر طعم بهتر با محیط‌زیست نیز سازگارترند. این محصولات به دلیل عدم‌استفاده از کودهای شیمیایی، سموم، هورمون‌ها و عدم‌دستکاری‌های ژنتیکی جزء محصولات سالم محسوب…