آرشیو تگ: سحر زکریا

سحر زکریا

علت مجرد ماندن سحر زکریا در عبور از مرز چهل سالگی

مجله زندگی ایده آل: ۴۰ سالگی سن عجیب و غریبی است. از آن سن‌هایی که برای افراد به ویژه زن‌ها، حس متفاوتی را به دنبال دارد. حس بین ترس و تجربه. ترس به این خاطر که بسیاری از زن‌ها در آستانه ورود به این دهه نگران می‌شوند؛ نگران از دست دادن…