آرشیو تگ: سرگیجه

سرگیجه

هفتاد درصد سرگیجه ها به علت مشکل در سیستم شنوایی است

ادیولوژیست علیرضا پورجاوید دبیر اجرایی یازدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران در اینباره گفت: در ارزیابی سیستم تعادلی بدن سه عضو مهم وجود دارد، سیستم مغزی در محل مخچه، سیستم بینایی و سیستم شنوایی که هر کدام از این مراکز دچار آسیب شوند منجر به…