آرشیو تگ: سقراط

سقراط

سقراط پس از ۲۴۰۰ سال تبرئه شد

در حالی که این روزها بحران اقتصادی گریبانگیر مردم یونان و حتی اروپا شده ، یک مرکز فرهنگی و هنری در آتن با برگزاری مجدد دادگاه "سقراط" این فیلسوف شهیر یونانی را از اتهامات وارد بر او در ۲۴۰۰ سال پیش تبرئه کرد. روز گذشته در مرکز فرهنگ و…
متن کامل ...