آرشیو تگ: سقراط

سقراط

سقراط پس از 2400 سال تبرئه شد

به گزارش عصر ایران، در حالی که این روزها بحران اقتصادی گریبانگیر مردم یونان و حتی اروپا شده ، یک مرکز فرهنگی و هنری در آتن با برگزاری مجدد دادگاه "سقراط" این فیلسوف شهیر یونانی را از اتهامات وارد بر او در 2400 سال پیش تبرئه کرد. روز…
متن کامل ...