آرشیو تگ: سلفی

سلفی

تب خودشیفتگی سلفی و سایه لایک گرفتن های افراطی

نیاز به ابراز وجود و دریافت توجه از دیگران، نسل و عصر نمی‌شناسد و در همه دوره‌ها و جوامع، افراد برای ارضای نیاز «خود ابراز گری» و تأیید طلبی، دست به دامان شیوه‌های متفاوتی شده‌اند تا جایی که فناوری‌های دیجیتالی برای نسل امروز، تکنیکی را به…
متن کامل ...