آرشیو تگ: سماق

سماق

سين مثل سماق

يك انسان معمولي هيچ‌وقت موقع خوردن چلو كباب، به اين فكر نمي‌كند كه گرد سماق قهوه‌اي رنگ و ترش كنار بشقابش از زير كدام بوته به عمل آمده است. اصلاً اين سماق چيست؟ در پيش‌تر فرهنگ‌ها مردم سماق را با همين نامي كه ما مي‌شناسيم، مي‌شناسند؛…