آرشیو تگ: سمعک

سمعک

انواع سمعک و ویژگی های آن

سَمعَک، وسیله‌ای است برای کمک به افرادی که از قدرت شنوایی کامل برخوردار نیستند. سمعک قسمت های مختلفی دارد، اما همه سمعک ها از سه بخش تشکیل شده اند : قسمت اول قسمتی است که صداهای اطراف را جمع آوری می کند (میکروفون). قسمت دوم قسمتی است…
متن کامل ...