آرشیو تگ: سمیه مهوری

سمیه مهوری

چهره مهتاب، غزلی عاشقانه از سمیه مهوری

ماهِ روی تو که بر چهره ی مهتــاب نشست عشق همراهِ غــزل بر دلِ بی تـــاب نشست عشق چون زد به دلم، آینه و جام شکســت مشق عشق تو همان لحظه به مضراب نشست دلِ وامانــده ی من در گــذرِ آب نشســت پرِ پــرواز شد و گوشه ی محراب نشست سیل…
متن کامل ...