آرشیو تگ: سن بارتلمی

سن بارتلمی

واقعه ی سن بارتلمی یا عروسی خون پاریس

bartholomaesnacht، موسوم به عروسی خون پاریس و منظور کشتار پروتستان ها در سلطنت شارل هشتم پادشاه فرانسه در اثر دسایس کاترین دو مدیسی (مادر شاه) است که در روز 24 ماه اوت 1572 آغاز شد. به این منظور طرحی از سوی اطرافیان شاه برای کشتار پروتستان…
متن کامل ...