آرشیو تگ: سهام شعشاع

سهام شعشاع

سهام الشعشاع شاعر زن اهل سوریه است که عاشقانه هایش در بین دوستداران ادبیات عرب طرفداران زیادی دارد. اشعار سهام الشعشاع را در سایت زیباشهر بخوانید.

صبح فردا ما قهوه نخواهیم نوشید شعری از سهام شعشاع

صبح فردا ما قهوه نخواهیم نوشید و هیچ دسته گلی به میعادگاهمان نخواهد آمد با اوهام غربت خود به خواب می رویم هرکداممان در شب سرما در بستر خود غرق خواهیم شد و سپس؟ سپس جای بوسه ها برگونه ها خواهد خشکید و در هم‌آغوشی عشق بلند بالا…
متن کامل ...