آرشیو تگ: سهراب رحیمی

سهراب رحیمی

افسون، شعری از بوئل شنلر

با وجود تقاضای مکرر شما که پیدایش من باید جایی دیگر برگزار شود در زمانی دیگر کنار تو در رختخواب تو می مانم. با لحافی کشیده بر سر هردومان درهای جهان را برویمان نمی بندیم. زندگی ی پرشور مردم در کوچه و خیابان بی خانمانی ی جاری ی مرا…
متن کامل ...

شعری از سهراب رحیمی: چو مرده ای متحرک به وقتِ غیبِ غروب

مهاجر شب هجرم صدام بی اثر است کسی مرا نشناسد که سایه در گذر است چو مرده ای متحرک به وقتِ غیبِ غروب کنارِجسمِ خودم روح خسته در گذر است زمانه قصدِ قصاصِ شمایلِ من داشت هم آشیانه ی ترسم که چشم بر شرر است میانِ سیمِ خیابان ز وحشت…
متن کامل ...