آرشیو تگ: سوء استفاده عاطفی

سوء استفاده عاطفی

در مورد سوء استفاده عاطفی بیشتر بدانیم

سوء استفاده کلامی و اعمال ظریف تری چون سرزنش و ترش رویی همه مثال هایی از سوء استفاده عاطفی هستند. سوء استفاده عاطفی مثل شست و شوی مغزی است که در آن به طور منظم اعتماد به نفس، ارزش شخصی، اعتماد به دریافت های شخصی و خود پنداره افراد تخریب می…
متن کامل ...