آرشیو تگ: سينمای دفاع مقدس

سينمای دفاع مقدس

شخصیت‌های ماندگار سینمای دفاع مقدس

محسن آزاددل بیش از دو دهه از پایان جنگ تحمیلی می‌گذرد و این دوران دفاع مقدس درایران بخش قابل توجهی ازتاریخ سینمای ما پس ازانقلاب را به خود اختصاص داده است و دربرخی مواقع نگاه جهانیان را نیز به خود معطوف کرده است. آنچه می خوانید مروری…