آرشیو تگ: سیامک بهرام پور

سیامک بهرام پور

مست شو بانو، مست از من؛ شعری از نزار قبانی

مست شو بانو مست از من آن چنان مست که دریا به رنگ گل سرخ درآید به رنگ شراب تیره به رنگ خاکستری به رنگ زرد و چه زیباست زنی که در حضور شعر تلو تلو می خورد و مست می شود من در زیباترین نمود ام هستم در درخشان ترین لحظات تمدن ام آه…