مرور برچسب

شاعران آلمان

معرفی ولفگانگ بورشرت، شاعر و نویسندۀ آلمانی

ولفانگ بورشرت Wolfgang Borchert در سال ۱۹۲۱ به دنیا آمد. هنوز نوجوان بود که به سربازی فراخوانده شد. او را به جبهه ی شرق فرستادند. در جبهه بیماری به سراغش آمد. او را به خاطر تمسخر هیتلر و اینکه با گفته های ضد جنگ خود روحیه ی همقطارانش را…
ادامه مطلب ...