آرشیو تگ: شاعر روسی

شاعر روسی

عشق، انکار شدنی نیست؛ وِرونیکا توشنُوا شاعر روسی

ترجمه: ابوذر کردی عشق، انکار شدنی نیست عشق، انکارشدنی نیست گرچه با پایان زندگی فرداهایی جریان دارند آنگاه که دیگر نمی توانم به انتظار تو بمانم و تو ناگهان تمام عیار فرا می رسی و سرک می کشی به همه ی جاهای تاریک آنجا که برشیشه ها…