آرشیو تگ: شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسی

مفهوم عشق در نظرگاه حکیم فردوسی

وحید خلیلی اردلی داشتن تلقی درست و هدایتگر و پیش‌برنده‌ای از دوستی و محبت و عشق، نیاز جدی نسل جوان ماست. گوش سپردن و دل نهادن به دعوت‌های کاملاً کاربردی و امروزین فردوسی درباره موضوع دوستی و محبت، جوان تشنه دانستن روزگار ما را از بیراهه…

آریاییان و شاهنامه

مجید ساسانی شاهنامه ارجمند دانای بزرگوار توس از دیرباز بستر پژوهش‌ها و ریزبینی‌های فراوانی بوده است. این نامه ارجمند، نامه ورجاوند فرهنگ و شهرآیینی ایرانی و درس‌نامه خرد پارسی است و سزاوار چنین نکته‌سنجی‌های دانشمندانه‌ای؛ و شایسته‌تر آن…