مرور برچسب

شاپور بختیار

عکس‌های شاپور بختیار آخرین نخست وزیر پهلوی به همراه همسر و فرزندانش

شاپور بختیار آخرین نخست وزیر پهلوی دارای دو همسر به نامهای مدلین (فرانسوی) و شهین تاج‌بختیار (مژگان واحدی) و دارای چهار فرزند به نامهای گیو (درگذشته)، فرانس، پاتریک، ویوین (درگذشته)، از همسر فرانسوی و گودرز از همسر ایرانی بود. عکسهای شاپور…
ادامه مطلب ...