آرشیو تگ: شب زفاف

شب زفاف

نگاهی به مراسم شب زفاف در ایران قدیم

ازدواج در فرهنگ باستانی ایرانی جایگاه مقدس و ویژه ایی داشت و این تقدس تا زمان امروز هم همراه زندگی روزمره ایرانیان بوده است و ادامه داشته است. در این میان شب زفاف که شب دیدار نخستین عروس و داماد بوده است، اهمیت زیادی بین خانوانده عروس و…