آرشیو تگ: شعر کودکانه

شعر کودکانه

شعر کودکانۀ خروس، سروده افسانه شعبان نژاد

خروسه کجاست؟ رو پرچین چی داره؟ تاج چین چین بالش رو هی تکون می ده به این و اون نشون می ده می گه که خوش به حال من رنگین کمونه بال من هم قوی، هم قشنگم هیچ کس نیاد به جنگم بعد چی می شه ؟ می خونه تا خسته می شه وقتی می آد به لونه…

شعر کودکانۀ یه پرنده

یه پرنده دوست داره آسمون آبی باشه روزای خوب خدا صاف و آفتابی باشه یه پرنده دوست داره خوب و مهربون باشه شب پیش ستاره ها روز تو آسمون باشه یه پرنده دوست داره تو دلا غم نباشه لبا پرخنده باشه درد و ماتم نباشه یه پرنده دوست داره رو…