مرور برچسب

شهریار

بهار عشق است این شب پاییز شعر پاییزی از شهریار

سید محمدحسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار شاعر ایرانی اهل تبریز بود، وی در سرودن گونه‌های دگرسان شعر فارسی -مانند قصیده، مثنوی، غزل، قطعه، رباعی و شعر نیمایی- چیره‌دست بود. بیا که طعنه به شیراز می‌زند تبریز شب است و باغ گلستان خزان ریاخیز…
ادامه مطلب ...

نالم از دست تو ای ناله که تاثیر نکردی شعری از شهریار

سید محمدحسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار شاعر ایرانی اهل تبریز است، وی در سرودن گونه‌های دگرسان شعر فارسی -مانند قصیده، مثنوی، غزل، قطعه، رباعی و شعر نیمایی- چیره‌دست بود. نالم از دست تو ای ناله که تاثیر نکردی گر چه او کرد دل از سنگ تو…
ادامه مطلب ...