آرشیو تگ: شیوا مقانلو

شیوا مقانلو

نامه نوشتم به…؛ دونالد بارتلمی با ترجمه شیوا مقانلو

برای رئیس‌جمهور ماه نامه‌ یی نوشتم و از او پرسیدم که آیا آن بالا محوطه ‌های توقف ممنوع دارند یا نه. پلیس ماشین هوندای مرا جرثقیل‌کش کرده بود و من از این موضوع ناراحت بودم. برگرداندنش برایم هفتاد و پنج دلار آب می خورد، به اضافه‌ی بهداشت…
متن کامل ...