آرشیو تگ: طلاق توافقی

طلاق توافقی

مراحل قانونی طلاق توافقی در ایران

نبود طلاق توافقی در قانونما در قانون چیزی به نام طلاق توافقی نداریم. در واقع طلاق توافقی محصول ابتکار زنانی است که در برخورد با نواقص قانون مردسالار آن را به وجود آورده‌اند. ما در قانون طلاقی داریم به نام خلع. در طلاق خلع زن به واسطه کراهتی…