آرشیو تگ: غذاهای کردی

غذاهای کردی

آش دوغ کردی براساس دستور غذای لیاولی ها

با اینکه هر روز بر تعداد غذاهایی که بر پایۀ ذائقۀ اروپایی ها و آمریکاییها طبخ می شود اضافه می شود ولی هنوز هم غذاهای محلی ما عطر و طعم خودشان را در آشپزخانه های کدبانوهای ایرانی حفظ کرده و اتفاقا ذائقۀ ایرانی هم آنرا خیلی خوب می پسندد.…