مرور برچسب

فائقه آتشین

عکسی از گوگوش و مسعود کیمیایی در سال های سکونت در ایران

مسعود کیمیایی، کارگردان برجسته کشورمان که فاصله سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲ با فائقه آتشین (گوگوش) پیوند زناشویی داشتند، مدتی از زندگی مشترک خود را در ایران سپری کردند که بعدها گوگوش به خارج از کشور رفت. عکس زیر مربوط به زمانی است که مسعود کیمیایی…
ادامه مطلب ...