آرشیو تگ: فرانتس کافکا

فرانتس کافکا

داستان کوتاه لانه نوشته ی فرانتس کافکا

برگردان: مسعود رجب نیا ساختمان لانه‌ام را به پایان رسانده‌ام و به نظر می‌رسد که کارم با موفقیت توأم بوده است. از بیرون فقط سوراخ بزرگی دیده می‌شود، اما این سوراخ به هیچ جا نمی‌رسد برای این‌که وقتی چند گامی در آن بروید به یک صخرة محکم طبیعی…