آرشیو تگ: فردریش دورنمات

فردریش دورنمات

معرفی فردریش دورنمات نمایشنامه نویس سوییسی

فردریش دورنمات Friedrich Durrenmatt نمایشنامه نویس برجسته ی سوییسی در سال 1921 در برن به دنیا آمد. پدرش کشیش پروتستان بود. پس از تحصیل در رشته ادبیات و فلسفه، چندی در کش و قوس بود که نقاشی را حرفه ی خود قرار دهد یا نویسندگی را. به زودی حرفه…