آرشیو تگ: فروغی بسطامی

فروغی بسطامی

چشم بیمار تو شد باعث بیماری ما؛ شعری از فروغی بسطامی

چشم بیمار تو شد باعث بیماری ما به مسیحا نرسد فکر پرستاری ما تا ز بندت شدم آزاد ، گرفتار شدم سخت آزادی ما بند گرفتاری ما سر ما باد فدای قدم عشق ، که داد با تو آمیزش ما از همه بیزاری ما بس که تن خسته و دل زار شد از بار غمت ترسم…

تا صورت زیبای تو از پرده عیان شد؛ شعری از فروغی بسطامی

تا صورت زیبای تو از پرده عیان شد یک باره پری از نظر خلق نهان شد گر مطرب عشاق تویی رقص توان کرد ور ساقی مشتاق تویی مست توان کرد گیسوی دلاویز تو زنجیر جنون گشت بالای بلا خیز تو آشوب جهان شد نقدی که به بازار تو بردیم تلف گشت سودی…