آرشیو تگ: فلسفه تاريخ

فلسفه تاريخ

مفهوم تاریخ و فلسفه تاریخ

تاریخ موجوديتي آفاقي / برون ذات(objective) كه مستقل از انسان باشد ندارد. تاریخ پديده‌اي سابژكتيو است. بنابراين تاریخ چيزي نيست جز طرح‌هاي ما از تاريخ. چيزي به نام تاریخ در بيرون از ذهن ما به عنوان يك جريان و روند مستقل از آدمي وجود ندارد.…