آرشیو تگ: فیلم نارنجی پوش

فیلم نارنجی پوش

کدهای آشنای سینمای مهرجویی در فیلم نارنجی پوش

شادی رستمی جدید‌ترین اثر مهرجویی واکنش‌های بسیار متفاوت و اغلب منفی را در فضای نقد و سینما به وجود آورده است. گلایه‌های متعدد از سفارشی بودن فیلم و بازی‌های نچسب بازیگران از ایرادات منطقی وارد به نارنجی‌پوش است، اما آیا به صرف این…

نگاهی به فیلم نارنجی پوش ساخته ی داریوش مهرجویی

در مصایب انباشتگی ذهنی محمد رضا مقدسیان «نارنجی پوش» بیش از آنکه در مورد رهایی و رستگاری شخصیت اصلی قصه اش باشد به تصویری از دنیای ذهنی کارگردانش شبیه است و شاید نمایان گر آرزو و تمنای او برای دست یابی به آرامش و رهایی از انباشتگی است که…