آرشیو تگ: قالیچه پرنده

قالیچه پرنده

آیا واقعا کوروش قالیچه پرنده را ساخته بود؟

مجله همشهری دانستنیها - نازیلا ناظمی: ماجراهای «اومفالوش» (یا بند ناف زمین)، قالیچه پرنده، جام جهان بین، تخت طاق دیس، پیل اشکانی، شکافته شدن دریا، نقوش انسان های بال دار، ابوالهول ها، استون هیج، نردبان هایی فرود آمده از آسمان، تابوت عهد،…