آرشیو تگ: لالجین

لالجین

سفال، میراث تُرد لالجین

سفال، میراث تُرد لالجین است. شهری که شهرتش را مدیون خاک سرخ پربرکتی است که کوزه ها و گلدان های کنج خانه ما، از کوره های تند و گرمش بیرون آمده اند.لالجين،پايتخت سفال كشور آنقدر غرق در هنر سفالينه است كه گويي مردمانش هويت خود را در سفال…