آرشیو تگ: لنگستون هیوز

لنگستون هیوز

ترانه ای از لنگستون هیوز

تو ای سیاه زیبا ای سیاه تنها سینه ات را در آفتاب عریان کن، از روشنی مهراس تو که فرزند شبی. آغوشت را به تمامی بر زندگی بگشای در نسیم درد و رنج به چرخ آی رو سوی دیوار کن با در سیاه بسته اش با مشت برهنه ی قهوه رنگ بر آن بکوب و منتظر…

پایان؛ شعری از لنگستون هیوز

نه ساعتی بر دیوار است و نه زمانی. سایه یی نمی جنبد از سپیده دمان تا شامگاه بر کف سلول. نه نوری هست نه حتی ظلماتی. بیرون در دیگر دری نیست. langston heughes لنگستون هیوز شاعر سیاهپوست امریکا ترجمه از احمد شاملو، مجموعه شعر…