آرشیو تگ: لیلا کردبچه

لیلا کردبچه

پیراهنِ آبی ات را پررنگ تر بپوش؛ شعری از لیلا کردبچه

روزی دوباره به آسمان نگاه خواهم کرد از رهگذری خواهم پرسید امروز روزِ چندم مهر است ؟ و صورتی را برای شاخه گلی در دستم و نارنجی را برای غروبی پاییزی و آبی را برای پیراهنِ تو به خاطر خواهم آورد به جای تمامِ چیزهایی که از یاد برده ام…