آرشیو تگ: ماکس فریش

ماکس فریش

معرفی ماکس فریش، داستان نویس و نمایشنامه نویس سوییسی

ماکس فریش max frisch، داستان نویس و نمایشنامه نویس سوییسی در پانزدهم مه 1911 به دنیا آمد. معماری خواند و تا هنگامی که به آمریکا و مکزیک سفر کرد (1952-1951) در همین رشته فعالیت داشت. اما پس از این سفر به نویسندگی رو آورد. وی در رمان های خود…