آرشیو تگ: محمدعلی کلی

محمدعلی کلی

شناختنامه ای برای محمدعلی کلی

روزی که با دستان لرزان، مشعل المپیک ١٩٩۶ آتلانتا را روشن کرد، خیلی از آنهایی که تجربه شب‌بیداری به قصد دیدن نبردهایش مقابل جورج فورمن و جو فریرز را نداشتند در تشخیص آنچه می‌دیدند با آنچه شنیده بودند، دچار تردید شدند؛ این همان محمدعلی،…