آرشیو تگ: محمد پورسینا

محمد پورسینا

اسکورت؛ شعری از محمد پورسینا

تیتر اول روزنامه ها اسم من را نوشته اند که تقاضای پناهندگی در کتار تو را کرده ام، بعد از تو خیابان های شهر تنها من را به مرگ نزدیک می کنند.. پیاده روها پاورقی شهرند که من را بی تو به حاشیه می کشانند، بعد از تو در کنار پیاده روها…