مرور برچسب

مرتضی مطهری

فایل صوتی و متن سرود ای مجاهد شهید مطهر

ای مجاهد شهید مطهر مرتضی را چون آیینه مظهر ای شهید ره حکمت و علم خون تو حافظ دین و دفتر در عزای تو ای بحر تقوا دیده در خون دل شد شناور گریه بر ناله ره بسته و غم می گدازد دلم را به مزمر خامه لرزد در کف من از غم تو چون سرایم ماجرای…
ادامه مطلب ...