آرشیو تگ: مریم عمید

مریم عمید

مریم عمید و نخستین مجله اختصاصی زنان

در تاریخ ایران نام چند زن به عنوان پیشروهای عرصه روزنامه نگاری آمده است. یکی از آنها «مریم عمید» است که به مزین السلطنه هم شهرت دارد. او که در سمنان به دنیا آمده بود، دختر میر سیدرضی رئیس‌الاطباء پزشک قشون ناصرالدین شاه بود و برخلاف سنت…