آرشیو تگ: مهدی فخیم زاده

مهدی فخیم زاده

چه کسی صدا زد «فخیم آرتیست»؟!

ده بگو دیگه فخیم آرتیست! گندشو درآوردی به خاطر علاقه ام به سینما بچه های مدرسه به من لقب «فحیم آرتیست» داده بودن! فکر می کنم ۱۳۵۳ یا ۱۳۵۴ بود. اون موقع من سه چهار سال بود که وارد سینما شده بودم. دو تا فیلم کارگردانی کرده بودم و هفت هشت…