آرشیو تگ: مورچه

مورچه

خودكشی به سبک مورچه‌ها!

«مارپيچ مرگ» يكي از عجيب‌ترين مناظر طبيعي است كه مورچه‌ها با گرفتار شدن در آن هيچ راه خلاصي نداشته و تا زمان مرگ در يك مسير مدور حركت مي‌كنند. اغلب مورچه‌ها از حس بينايي براي مسيريابي و حركت استفاده مي‌كنند؛ اما برخي مورچه ها مانند…