مرور برچسب

میرزا علیقلی خان قاجار

عکس‌های میرزا علیقلی خان وزیرمختار قاجار و همسر آمریکایی‌اش فلورانس

میرزا علیقلی خان نبیل الدوله پنجمین فرستاده رسمی دربار قاجار به امریکاست که به پیشنهاد وی مورگان شوستر امریکایی برای اداره امور مالی دولت عازم ایران شد.به گزارش مجله تاریخ فرادید، پس از آنکه در سال ۱۸۵۰ میلادی صدراعظم ایران، امیر کبیر…
ادامه مطلب ...