مرور برچسب

نفت

عکس‌های اولین استخراج نفت در ایران

کمتر از ۲۰۰ سال از استخراج نفت در ایران می گذرد کسی قبل از ۲۰۰ سال نمی دانست که ما هم نفت در ایران استخراج  می نماییم و خیلی ها وقتی کسانی را که در حال استخراج  نفت را می دیدند نمی دانستند حفاران در حال استخراج نفت می باشند یک عکاس خلاق۱۸۰…
ادامه مطلب ...